وترنری

Jouhar

 

 

 

 

 

خلص معلومات

نام: پوهنیار صفی الله جوهر

وظیفه رئیس پوهنځي علومو وترنری

 

ادرس الیکترونیکي: safijauhar@gmail.com

شماره ارتباط:  ۰۰۹۳۷۰۰۶۶۸۹۴۸،۰۰۹۳۷۸۷۷۸۵۳۰۹

 


معرفت استاد

پوهنیار صفی الله جوهر

رئیس پوهنځی علومو وترنری، پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژي افغانستان

پوهنیار صفی الله جوهر فرزند معلم امرالله در سال ۱۳۶۵شمسی در ولایت لوګر ولسوالی محمداغه قریه احمدزیوکلا دیده به جهان ګشود. در سال ۱۳۸۳ش از لیسه عالی النور فارغ ګردید، در سال ۱۳۸۸شمسی از پوهنتون ننګرهار پوهنځی زراعت رشته مالداری فراغت حاصل نمود، و در سال ۱۳۹۶ش در کشور مالیزیا در پوهنتون یونیورسیټي پوترا مالیزیا در رشته تکنالوزی غذایی شامل و در سال ۱۳۹۹ سند ماستری خویش را بدست اورد. پوهنیار صفی الله جوهر به سال ۱۳۹۲ش در پوهنتون کندهار، پوهنځی زراعت شامل کادر علمي ګردید بعد از هفت سال خدمت در پوهنځی یاد شده در سال ۱۳۹۹وظیفه خویش را بحیث عضو کادر علمی در پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژي افغانستان اغاز نمود. موصوف در همین سال به حکم رئیس جمهور کشور بحیث رئیس پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژي افغانستان انتخاب ګردید که فعلا در همین بست مصروف خدمت می باشد.

 

تدریس مورد علاقه                          تکنالوژی غذايی

ساحه تحربی                                     تدریس، لابراتواری، اداری و مالی 

مقالات نشر شده                             

  1. Application of supercritical carbon dioxide (SC-CO2) on the microbial and physicochemical quality of fresh chicken meat stored at chilling temperature
  2. Polyphenol Compounds from Pomegranate (Punica Granatum) Extracted via Various Methods and its Application on Meat and Meat Products: A Review
  3. REVIEW ON DIFFERENT EXTRACTION METHODS OF POLYPHENOL COMPOUNDS FROM POMEGRANATE (PUNICA GRANATUM)

Different Pressures, Low Temperature, and Short-Duration Supercritical Carbon Dioxide Treatments: