پوهنځي علوم حیوانی

qqqشناسايی خلص

نام قدرت الله قانع

وظیفه رئیس پوهنځي علوم حیواني

فاکولته: علوم حیواني

ادرس الیکترونیکي:qqanih@gmail.com

qqanih@yahoo.com

شماره تماس:0093700359370

 

 

 

 


زنده ګی نامه خلص

پوهنیار قدرت الله قانع

استاد و رئیس پوهنځی علوم حیوانی، پوهنتون ملی زراعتی و تکنالوژی افغانستان

 

قدرت الله قانع فرزند حیات الله به تاریخ ۲۷ برج اسد سال ۱۳۶۶ خورشیدی در قریه کوهک، ولسوالی ارغنداب، ولایت کندهار به جهان چشم ګشده، و فعلاً در ناحیه دوم شهر کندهار سکونت دارد. آقای قانع بعد از بدست آوردن سند بکلوریا از لیسه عالی ظاهر شاهی، در سال ۱۳۸۹ در امتحان عمومی کانکور ثبت نام نموده و در نتیجه به پوهنځی مورد علاقه شان پوهنځی زراعت پوهنتون کندهار معرفی ګردید. در سال ۱۳۹۳ خورشیدی از پوهنځی زراعت پوهتنون کندهار توانستند که برعلاوه از موقف کادری سند تحصیلی لسانس در رشته علوم حیوانی بدست آورد. در سال ۱۳۹۴ خورشیدی از طریق کاندیداتوری آزاد خود را به بست کادری پوهنځی علوم حیوانی پوهنتون ملی زراعتی و تکنالوژی افغانستان کاندید نموده و بعد از طی نمودن پروسه رسمی بحیث نامزد پوهیالی در پوهنځی علوم حیوانی پوهنتون ملی زراعتی و تکنالوژی افغانستان مقرر ګردید. آقای قانع بعد از سپری نمودن دوره نامزد پوهیالی با مؤفقیت و همرا با دست آورد های زیاد به رتبه علمی پوهیالی ارتقاع حاصل نمودند و در سال ۱۳۹۶ خورشیدی به کشور جاپان برای کسب تحصیل و سند ماستری عازم ګردید و در یکی ازپوهنتون های معتبر جهان پوهنتون کیوشو تحصیل را آغاز ګردید. در سال ۱۳۹۸ توانست به درجه اعلی سند ماستری از پوهنتون کیوشو جاپان در رشته فزیولوجی تکثری و بایوتکنالوجی (Reproductive physiology and biotechnology) بدست بیاورد و پس به کشور عازم ګردید. نامبرده در سال ۱۳۹۸ از طرف ریاست محترم پوهنتون ملی زراعتی و تکنالوژی افغانستان په حیث آمر سرپرست فارم تحقیقاتی پوهنتون مذکور معرفی ګردید. آقای قانع در سال ۱۳۹۹ در ماه سنبله به اساس حکم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئيس پوهنځی علومو حیوانی پوهنتون اناستو معرفی ګردید.

محترم قدرت الله قانع از تجارب زیاد کاری در ادارات مختلفی خارجی، دولتی و غیر دولتی نیز برخوردار میباشد.

 

علاقه تدریسی:                                فزیولوجی حیوانی، ګایناکولوجی، پرورش حیوانات

ساحه تجربه:                                    فزیالوژی تکثری حیوانی